Visionsplan for området

Efter områdets endelige udbygning og efter en grundig gennemgang af de oprindelige planer for området og de tidligere ideer til udvikling besluttede bestyrelsen i 2011 at udarbejde en egentlig visionsplan for området.

Bestyrelsen iværksatte derfor en proces, der skulle føre frem til en visionsplan, som var bredt accepteret af et bredt flertal af beboerne. Der skulle således være tale om en proces, som sikrede dels en bred involvering af medlemmerne, dels en bæredygtig beslutningsproces.

Vi lagde derfor ud med en spørgeskemaundersøgelse, hvor alle beboere fik mulighed for at tilkendegive deres holdninger til de basale spørgsmål. Det var der heldigvis mange, der havde lyst til. Vi fik en besvarelsesprocent på 51, hvilket af fagfolk siges at være en ganske god score for den slags undersøgelser.

Bestyrelsen analyserede og søgte at fortolke besvarelserne og fremlagde på den baggrund nogle overordnede udsagn om den fremtidige strategi til drøftelse på et beboermøde den 22. oktober 2013.

På baggrund af spørgeskemaundersøgelsen og beboermødet udarbejdede bestyrelsen et forslag til visionsplan, som har været behandlet i de enkelte foreninger i foråret 2014.

På dette grundlag har Grundejerforeningen Borupgård på en generalforsamling den 26. februar 2015 endelig vedtaget visionsplanen

Dokumenter

Filtype

Download

Kontakt

Kontakt bestyrelsen

Benyt formularen nedenfor til at sende en mail til bestyrelsen. Formularen bør ikke bruges til henvendelser af hastende karakter, da der kan gå op til en måned før bestyrelsen er samlet og kan svare.

Felter med * skal udfyldes.

Peter Winston Bach
Formand

Tlf: 22431131

Søren Thostrup
Bestyrelsesmedlem

Tlf: 30549590

Gunnar Rasmussen
Næstformand

Tlf: 41814040

Lise Stampe Rasmussen
Bestyrelsesmedlem

Tlf: 60 65 47 45

Anita Kjeldsen
Bestyrelsesmedlem

Tlf: 31652269